Μερικές αλήθειες για την Πολιτική, από τον μεγάλο δάσκαλο της Ε. Φ.

Η απόλυτη δύναμη δεν διαφθείρει απόλυτα, αλλά η απόλυτη δύναμη έλκει αυτούς που διαφθείρονται εύκολα. Οι κυβερνήσεις, όταν διατηρούνται για

Περισσότερα